KVKK AYDINLATMA METNİ

 -Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (KVKK)’un Aydınlatma:

Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketimizin büyesinde bulunan medyaeksper.com internet sitesi olarak bütün kullanıcılarımızın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ na dayanarak veri sorumluluğunun bilincinde olup kişisel bilgilerin korunması yükümlülüğünü yerine getirmektedir. medyaeksper.com yürürlükteki kanun kapsamında yapılacak mevzuatta yapılacak değişiklikler kapsamında güncelleme hakkına sahiptir.

-Kullanıcılara Ait Kişisel Bilgilerin İşlenme Amacı:

Kullanıcılarımıza ait kişisel veri ve bilgiler, medyaeksper.com internet sitesi aracılığı ile sunulan ürün ve hizmetler kapsamında bu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmaktır. medyaeksper.com internet sitesine üye olurken istenilen bilgileri kendi istediğiniz ve rızanız doğrultusunda sitemize işlenmektedir. Fakat Kişisel Verileri Korunması Kanunu kapsamında ve bu kanun tarafından öngörülen 5. Madde ve 6. Maddeye istinaden kişilerin beğeni ve kullanımı şartlarına göre aktiviteleri planlanması, alım-satım işleminin yapılması, karşılıklı bu sözleşmenin kurulması ve belirtilen kanun kapsamında ki yükümlülük ve ödevlerimizi yerine getirmek amaçlanmakta ve bu kanun çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verileri Korunması Kanunun 5/2 ile 6/3 maddesinde uyarınca bu maddelerde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının tam olarak karşılanmadığı durumlarda medyaeksper.com müşterilerinin kişiler verilerini işlemek amacı ile esas kişilerin rızasını almaktadır.

Bu kanun kapsamından yapılacak kampanyaların müşterilerimize tam ve eksiksiz olarak iletilmesi, internet sitesi belleğindeki ürünlerin satışının gerçekleştirilmesi, satışı amaçlanan ürünler doğrultusunda müşteri kitlesinin oluşturulması, müşterilerimizin site içindeki hareketleri işlenerek ürün yoğunluğunu tespit etmek, müşterilerimizin deneyimlerinden faydalanmak ve geliştirmek, kişiye özel olarak pazarlama stratejileri geliştirmek ve toplu satış planlaması yapabilmek, şirket içi satış analizini oluşturabilmek adına pazar araştırması yapmak, medyaeksper.com’un ürün ve hizmet alışkanlığını oluşturmak adına gerekli çalışmalar yapabilmek, depo ve stok kontrolleri için gerekli analizlerin yapılması, güvenlik, çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerinin eksiksiz olarak yürütülebilmesi adına işbu aydınlatma metninde belirtilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi ve 6. Maddesi uyarınca müşteri onayı alınarak gerekli birimler ile paylaşılacaktır.

medyaeksper.com internet sitesi müşterilerine ait kişisel bilgiler kanun ile yetkili olan kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda kişisel bilgiler yine kanunla yetkili olan kişi, kurum ve kuruluşlara kanun çerçevesinde paylaşılır. Fakat kanun ile yetkili kılınmamış üçüncü bir kişi, kurum ve kuruluş ile asla paylaşılmamaktadır. Kişisel bilgiler, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında 8. Madde ve 9. Madde çerçevesinde medyaeksper.com internet sitesinin site güvenliği, verilerin aktif olarak kullanılabilmesi, üyelerimizin önerileri doğrultusunda siteyi daha etkin ve kullanılabilir kılmak için ve üyelerimizin fikirlerini işlemek ve daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği yaptığı üçüncü taraflara verilebilir. medyaeksper.com tarafından düzenli aralıklar ile uygulanan anket çalışmalarına cevap veren kullanıcıların kişisel bilgileri Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ya da ortak çalışma yürüttüğü kuruluşlar tarafından veri tabanı oluşturmak reklam ve tanıtım yapmak, analiz yapmak amacı ile kullanılabilir.

**Müşterilere ait kişisel veriler, müşterilerimizden web tabanlı elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında 5. madde ve 6. madde uyarınca işlenmekte ayrıca Aydınlatma metninde ve kişi rıza metinde belirtildiği üzere işlenmektedir ve aktarılmaktadır.

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahipleri;

1- Esas kişilerin kendi kişisel verilerin işlenip işlenmediğini sorgulamak ve öğrenmek.

2- Eğer bu sorgulama sonucu kişisel verilerinin işlendiğini öğrenen kişi, kişisel verilerinin işlendiği kurum veya kuruluştan bu konu hakkında bilgi talep edebilir.

3- Kişisel veri işlenen kişi bu verilerin amacına uygun işlenip kullanıldığını öğrenmek amacı ile bilgi isteyebilir.

4- Kullanıcı kişisel bilgilerinin yurtiçinde ve yurtdışında aktarılan üçünki şahısları bilme hakkına sahiptir.

5- Kişi işlenmiş olan kişisel bilgilerinde eksiklik veya herhangi bir düzeltme ihtiyacı gördüğü zaman, kişiler verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan bu bilgilerin değiştirilmesi veya düzeltilmesini talep edebilir. Ayrıca bu değiştirilen veya düzeltilen bilgilerin üçüncü şahıslara iletilmesini talep edebilir.

6- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verileri işlenmiş olan kişi bu kanun kapsamında belirtilen şartların ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini talep edebilir. Ayrıca kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesini üçüncü şahımlara bildirilmesini isteyebilir.

7- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmiş olan kişisel bilgilerinin kişinin kendisi aleyhine bir durum oluşturması durumunda itiraz hakkı bulunmakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı işlenmiş olmasından dolayı zarar uğraması durumunda zararının karşılanmasını talep etme hakkına sahiptir.

**Kişisel Verilerin Korunması Kanunu haklarının kullanımına ilişkin kişisel verileri işlemişleri sahibi kişiler tarafından medyaeksper.com internet sitesinde belirtilen medyaeksper.com şirketi tarafından 6698 sayılı çerçevesinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin belirtilen yöntemlerle iletilecektir. medyaeksper.com Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamından söz konusu talepleri inceleyerek 30 gün içinde karara bağlanacaktır. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Verileri koruma Kurulu’nca belirtilen herhangi bir ücret varsa medyaeksper.com’un bu ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.