TİCARİ ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-) medyaeksper.com satış sitemizde “Yayın Cihazları, Profesyonel Kamera ve Aviwest” kategorilerinde bulunan satışa konu ürünler firmamız tarafından satılmakta olup işbu ürünler tüketim ürünleri değil TİCARİ AMAÇLA SATILAN VE PROFESYONEL MESLEKLERİN AMAÇLARINA ÖZGÜLENMİŞ ÜRÜNLERDİR. Ürünlerin, adetleri ve  KDV dahil satış fiyatı görselin yanında/altında gösterilmektedir.

2-) Bu ürünlerimiz ticari ve profesyonel amaca hizmet eden ürünler olması sebebiyle bu bölümden satılan ürünlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Sözleşmeye ilişkin iade, cayma vb. durumlarda Tüketici Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır.

3-)Türk Ticaret Kanun’unda sayılmış olan Ticari İş kavramı ve türleri  sayılmıştır. İşbu tanımı da siz müşterilerimize hatırlatmak isteriz.

                                                            TİCARİ İŞ

            Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen konularla, bir ticarethane, fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerden sayılır (TTK. Md. 3, md. 21). Açılımı:

A.     İşin Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş Olması: Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işler, ister tacirler ister tacir olmayanlar tarafından yapılsın, onları yapanların sıfatına bakılmaksızın ticari iş sayılmıştır.

B.      İşin Ticari İşletmeyle İlgili Olması: İşin ticari işletmeyle (fabrika, ticarethane veya ticari şekilde işletilen diğer müesseseler) ilgili olması gerekir. İşin ticari işletmeyi ilgilendirmesi, yapılan işlerin alanı (yapıldığı yer) olabileceği gibi, konusu da olabilir.

C.      İşin Tacirin Borcundan Doğması: Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Tüzelkişi tacirlere gelince; onların bütün iş ve işlemleri ticari sayılır.

Taraflardan yalnız birisi için ticari iş mahiyetinde olan mukaveleler kanunda aksine hüküm bulunmadıkça diğeri için de ticari sayılır (TTK. Md. 21/II). Bu hükmün uygulanabilmesi için taraflardan biri için ticari sayılan işin bir sözleşmeden doğması ve kanunda aksine hüküm bulunmaması gerekir. TTK’nun bazı maddelerinde ise ticari hükümlerin uygulanabilmesi için her iki tarafın da tacir olması şartı aranmıştır. Başka bir anlatımla, kanunda TTK. Md. 21/II’de belirtildiği üzere (örneğin TTK. Md. 25 gibi) aksine bir hüküm olmadığı sürece, bir tacirin ticari işletmesiyle ilgili tacir olmayan kişi ile yaptığı sözleşmeler, kendisi için ticarî ve karşı taraf için adî olduğu halde, TTK. Md. 21/II hükmü uyarınca artık her iki taraf için de ticari iş sayılır. TTK. Md. 21/II dışında  bir anlaşmazlığın ticari dava olarak nitelenip ticaret mahkemelerinde çözüme kavuşturulması için her iki taraf için de ticari iş niteliğini taşıması esastır (TTK. Md. 4/I; 21/II).

TTK. Md. 21/II açıkça sözleşmeden söz ettiğinden, taraflar arasındaki ilişkin sözleşmeden değil de örneğin bir haksız fiilden doğuyorsa, bir taraf için ticari olan işin diğeri için de ticari sayılması mümkün değildir.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti  sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Kargo ücreti, ürün bedeline dahil değildir. Teslimat , anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi firmamız edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4-) Ürün yasal düzenleme gereğince sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ancak gün içinde verilen ve onaylanan sipariş ürünlerinin, aynı gün içerisinde derhal kargoya verilmesi ve genel olarak azami 5 iş günü içerisinde ürünün ALICI’ya teslimi öngörülmektedir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

5-) Alıcı, firmamızdan satın aldığı ürünü haklı sebepleri olmadığı sürece iade edemeyecektir.

6-) Alıcı, satın aldığı ürüne ilişkin herhangi bir arıza ve hasarın ortaya çıktığını hukuki yollarla ispat edecektir. Herhangi bir aksaklıkla karşılaşması durumunda ivedilikle satıcıyı bilgilendirecektir.

7-) İşbu kategoride satılan ürünler bireysel kullanıma uygun olmayıp ticari bir amaca özgülenen ürünlerdir. Bu sebeple kullanılmış ürünler İADE EDİLEMEYECEKTİR.

😎 Alıcı, ürünle ilgili bir ayıp tespit ettiği takdirde bu ayıbı Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri marifetiyle tespit ettirecektir. Ürüne ilişkin usulüne uygun yaptırılmamış bir delil tespiti haricinde firmamıza herhangi bir kusur isnat edilemeyecektir. Ayrıca kargodan teslim alınan ürünlerimizde kargoyu getiren personel eşliğinde ürün kontrolü yapılıp herhangi bir aksilikte tutanağın tutulmaması halinde firmamız herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyecektir.

9-)Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya şiparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya medyaeksper.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

10-) Firmamızın bu biriminde sattığı ürünlere ilişkin anlaşmazlıklarının çözümünde İstanbul Ticaret Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.