ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1.Taraflar

medyaeksper.com web sitesinin etkinliğini yürüten Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş., web sitesine üye olan site kullanıcısı “Üye”.

2. Sözleşmenin Konusu

Sözleşme gereği  Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde bulunan medyaeksper.com’a üye olan esas kişilerin kullanım şartlarının belirlenmesinden oluşur.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri Hakkında

3.a. Üye, medyaeksper.com internet sitesine üye olurken beyan ettiği kişisel bilgilerin kanunlar kapsamında doğru olduğunu, medyaeksper.com’nın belirtilen bilgilerin gerçeğe aykırılığından ötürü uğrayacağı tüm zararları aynen ve ivedi bir şekilde tazmin edeceğini beyan ve kabul eder.

3.b. Üyelik sözleşmesi içerisinde belirtilen koşullardan bir ya da birkaçını ihlal eden esas kişi bu ihlalden dolayı hukuki ve cezai olarak şahsen sorumluluğu kabul eder. medyaeksper.com bu ihlallerin hukuki yükümlülüklerinden ve cezai sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Sözleşmede belirtilen ve üyenin kabulünü beyan ettiği durumların ihlali nedeniyle, bu durumların hukuki alana iletilmesi durumunda, medyaeksper.com’un üyelik sözleşmesine uyulmamasından ötürü üyeye karşı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.c. Üye medyaeksper.com web sitesini kullanırken yasa ve kanunlar ile belirlenmiş konulara uymayı ve bu yasa ve kanunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve kişi ile sınırlandırılmış üyeyi bağlayacaktır.

3.d. medyaeksper.com internet sitesinde bulunan tasarım, yazılım, görseller tamamen Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mülkiyetindedir. Bu tasarım, yazılım ve görsellere ilişkin telif hakkın ve fikri mülkiyetler yasalarca korunmakta olup, bu belirtilen hususlarda üyeler herhangi bir değişiklik yapamaz ve izinsiz kullanamaz.

3.e. medyaeksper.com internet sitesinde üyeler tarafından bildirilen, yazılan, beyan edilen düşünce ve fikirler tamamen üyelerin kendi bireysel görüşleridir ve bu görüşler beyanda bulunan kişileri bağlar. Görüş ve düşüncelerin medyaeksper.com’la ilgisi ve bağlantısı yoktur. medyaeksper.com internet sitesinin üyelerinin beyan ettiği fikirlerden dolayı üçüncü kişilere karşı doğurabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin belirttiği görüşlerden dolayı üyenin karşılaşabileceği zararlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.f. Üye, başka internet kullanıcılarının verilerine ve bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kullanmamayı taahhüt etmiştir. Aksi durumlarda doğacak cezai ve hukuki sorumluluklar tamamen üyenin kendine aittir.

3.g. Üye, Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki medyaeksper.com tarafından kendisine tahsis edilmiş olan şifreyi üçüncü şahıslara veya kuruluşlara veremez, üyenin kendisine verilen şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebepten dolayı karşılaşılabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya kurumlar medyaeksper.com’ye karşı iddia edilecek taleplere karşı, Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin söz konusu izinsiz kullanım ve paylaşımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.h. Üye, medyaeksper.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini aykırı, yasalara aykırı, başka kullanıcıları rahatsız ve taciz edici, genel ahlak kurallarını bozucu, başkalarının telif haklarına ve fikri mülkiyetlerine tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Ayrıca, üye diğer kullanıcıların sunulan hizmetleri kullanmasını zorlayıcı veya önleyici etkinlik (truva atı, virus, spam, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.ı. medyaeksper.com internet sitesi yazılımını kötü kullanım amaçlarına ve virüs (istenmeyen kötü amaçlı yazılımlar) yazılımlarına karşı etkin bir altyapı sistemi kurmuştur. Üyelerin de kendi koruma programlarının bulunmasını tavsiye ederiz. medyaeksper.com olarak gerekli altyapıyı kurduğumuz için böyle bir durumdan herhangi bir kötü yazılıma maruz kalan müşteri kendi yazılımından sorumludur.

3.i. Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş., üyenin kişisel bilgilerini yasal olarak talep edildiği durumlarda medyaeksper.com’nin haklarını korumak ve savunmak gerektiği durumlarda yasal olarak talep eden yetkili organlarla paylaşabilir.

3.j. Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından medyaeksper.com web sitesinin geliştirilmesi için yasal çerçeve içerisinde siteye ulaşmak için kullanılan IP (İnternet Protokol) adresi, site içeriğinde iken ulaşılan sayfalar ve siteye direk bağlanılması için İnternet sitesinin adresi gibi bilgiler toplanabilir.

3.k. Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. site içeriğinde istediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ya da medyaeksper.com’a kayıtlı üye bilgilerini silme hakkını saklı tutar.

3.j. Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş.,  medyaeksper.com internet sitesinde belirttiği üyelik sözleşmesinde herhangi bir açıklama ve ihbara gerek kalmadan ve önceden haber vermeden dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir ya da iptal edebilir. Güncellenen, değiştirilen ya da iptal edilen her koşul tüm üyelere hüküm ifade edecektir.

3.l. Taraflar, medyaeksper.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının gerçek ve tek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas kabul edilmektedir. Bu kayıtların bir delil sözleşmesi oluşturulduğu hususunu kabul eder. Ayrıca bu hususları beyan etmiş sayılır.

4. Uyuşmazlık ve Anlaşmazlık Halleri

İşbu sözleşmeye ile beraber anlaşmazlık, uyuşmazlık durumlarında yetkili olan kurum İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

Üyenin, medyaeksper.com internet sitesine üyeliğini oluşturması ile beraber, üye kişinin bu sözleşmeyi okuduğu, anladığı ve sözleşmede yer alan bütün maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiğini göstermektedir ve esas kişinin üye kaydını oluşturması ile beraber bağlaşmış olup karşılıklı yürürlüğe girdiği kabul edilir.

5. Sözleşmenin Feshi

Sözleşme, üye kişinin üyeliğini iptal etmesi ya da medyaeksper.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesi süresine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş., üye kişinin bu sözleşmesinin herhangi bir maddesini bozması ve uymaması durumunda üye kinin üyeliğini iptal edilecektir. Bu durumdan dolayı Momento Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.